JM فقط ریاضی این سایت یک دانشنامۀ عمومی ریاضیات است و تلاش دارد تا مطالب مختلفی از ریاضیات برای شما بگذارد تا از آن استفاده کنید. از مطالب و کتب درسی مدارس تا مطالب خارج درسی. امید است تا بهترین استفاده و بهترین مطالب در اختیار شما قرار گیرد. tag:http://just-mathematic.ir 2020-10-30T11:53:39+01:00 mihanblog.com پرسش 1- مشتق رادیکال x با فرجه 3 2016-06-15T08:25:38+01:00 2016-06-15T08:25:38+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/23 مهدی جیبا - مشتق تابع « » را در نقطۀ دلخواه a به دست آورید.function archives(Down){current=(document.getElementById(Down).style.display == "none") ? "block" : "none";document.getElementById(Down).style.display = current;}   : - راه حل اول:با استفاده از اتحاد چاق و لاغر و ضرب صورت و مخرج کسر در « » (که البته این باعث نمی‌شود تا عبارت نابرابر دیگری به دست آید چراکه عبارت هم در صورت و هم در مخرج ضرب شده که یعنی عملاً کسر در عدد 1 ضرب شده است.) خواهیم داشت:- راه حل دوم:&nb - مشتق تابع « » را در نقطۀ دلخواه a به دست آورید.

]]>
اجتماع 2015-07-02T04:54:39+01:00 2015-07-02T04:54:39+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/20 مهدی جیبا      اجتماع دو مجموعه، خود مجموعه‌ای است که شامل تمام عناصر موجود در آن دو مجموعه است نه کمتر و نه بیشتر.      اجتماع دو مجموعه، خود مجموعه‌ای است که شامل تمام عناصر موجود در آن دو مجموعه است نه کمتر و نه بیشتر.
]]>
مجموعه 2015-06-30T11:41:34+01:00 2015-06-30T11:41:34+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/19 مهدی جیبا      مجموعه به معنای خود کلمه در ریاضیات استفاده می‌شود. یعنی به چیزهایی که در یک جا گرد آمده‌اند مجموعه گفته می‌شود که به آن چیزها، عناصر یا عضوهای مجموعه گفته می‌شود. معمولاً در ریاضیات مجموعه‌ها را با حروف بزرگ انگلیسی نشان می‌دهند. اعضای مجموعه را بین دو علامت " { " و " } " (آکولاد) نشان می‌دهند. اعضای مجموعه ممکن است متناهی یا نامتناهی باشند. مجموعه‌ها نیز با یک دیگر حالت‌های مختلفی دارند می‌توانند زیرمجموعه و یا جدا از هم باشند. مجموعه‌
     مجموعه به معنای خود کلمه در ریاضیات استفاده می‌شود. یعنی به چیزهایی که در یک جا گرد آمده‌اند مجموعه گفته می‌شود که به آن چیزها، عناصر یا عضوهای مجموعه گفته می‌شود. معمولاً در ریاضیات مجموعه‌ها را با حروف بزرگ انگلیسی نشان می‌دهند. اعضای مجموعه را بین دو علامت " { " و " } " (آکولاد) نشان می‌دهند. اعضای مجموعه ممکن است متناهی یا نامتناهی باشند. مجموعه‌ها نیز با یک دیگر حالت‌های مختلفی دارند می‌توانند زیرمجموعه و یا جدا از هم باشند. مجموعه‌هایی را هم که هیچ عضوی ندارند، مجموعه‌های تهی می‌نامند.
نمایان‌گر مجموعۀ A

]]>
پرگار 2015-06-25T05:01:08+01:00 2015-06-25T05:01:08+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/14 مهدی جیبا      پرگار یک وسیله است برای رسم دایره. در هندسه کاربرد دارد. البته در طراحی‌ها و رسم نقشه‌ها کاربرد ویژه‌تری دارد. پرگارها دارای دو سر نوک تیز که یکی مرکز و یکی محیط دایره را مشخص می‌کند می‌باشند.پرگار      پرگار یک وسیله است برای رسم دایره. در هندسه کاربرد دارد. البته در طراحی‌ها و رسم نقشه‌ها کاربرد ویژه‌تری دارد. پرگارها دارای دو سر نوک تیز که یکی مرکز و یکی محیط دایره را مشخص می‌کند می‌باشند.
پرگار

]]>
دایره 2015-06-24T11:59:18+01:00 2015-06-24T11:59:18+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/13 مهدی جیبا      دایره یک شکل هندسی و دو بعدی است که به مکان‌هندسی نقاطی که به یک فاصله از یک نقطۀ ثابت‌اند گفته می‌شود. در دنیا هیچ دایرۀ مطلقی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که محاسبات ما را زیر سوال ببرد. یکی از مشخصات دایره، شعاع است که مهم‌ترین مشخصه و کافی است (البته با صرف نظر از مختصات در دستگاه). شعاع دایره پاره‌خطی است که از مرکز دایره تا محیط آ
     دایره یک شکل هندسی و دو بعدی است که به مکان‌هندسی نقاطی که به یک فاصله از یک نقطۀ ثابت‌اند گفته می‌شود. در دنیا هیچ دایرۀ مطلقی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که محاسبات ما را زیر سوال ببرد. یکی از مشخصات دایره، شعاع است که مهم‌ترین مشخصه و کافی است (البته با صرف نظر از مختصات در دستگاه). شعاع دایره پاره‌خطی است که از مرکز دایره تا محیط آن کشیده شده است و آن را با " r " نشان می‌دهند. دایره به پارسی "پرهون" خوانده می‌شود. محیط و مساحت دایره از مسائلی بود که بشر را سال ها به خود مشغول کرده بود و سبب شد تا عدد پی کشف شود.


]]>
اقلیدس 2015-06-19T09:26:08+01:00 2015-06-19T09:26:08+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/12 مهدی جیبا      اقلیدس، یک ریاضیدان یونانی بود که در شهر اسکندریه و سیصد سال پیش از میلاد می زیست و هندسه درس می داد؛ اقلیدس نظریه های زیادی در زمینه ی هندسه دارد؛ او کتاب اصول را نوشت که یکی از آثار برجسته ی اوست.اقلیدس
     اقلیدس، یک ریاضیدان یونانی بود که در شهر اسکندریه و سیصد سال پیش از میلاد می زیست و هندسه درس می داد؛ اقلیدس نظریه های زیادی در زمینه ی هندسه دارد؛ او کتاب اصول را نوشت که یکی از آثار برجسته ی اوست.

اقلیدس
]]>
اتحاد 2015-06-12T07:22:45+01:00 2015-06-12T07:22:45+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/7 مهدی جیبا      اتحاد یکی از گزاره‌هایی‌ست که همواره درست است که کاربرد فراوان دارد؛ از جمله استفاده‌های آن تجزیه‌کردن عبارات جبری در حل معادلات است. صورت کلی اتحادها، دو عبارت جبری شامل مجهولاتی است که به ازای هر عددی به جای آن مجهولات همیشه بین آن دو عبارت تساوی برقرار است.      اتحاد یکی از گزاره‌هایی‌ست که همواره درست است که کاربرد فراوان دارد؛ از جمله استفاده‌های آن تجزیه‌کردن عبارات جبری در حل معادلات است. صورت کلی اتحادها، دو عبارت جبری شامل مجهولاتی است که به ازای هر عددی به جای آن مجهولات همیشه بین آن دو عبارت تساوی برقرار است.
]]>
قضیه فیثاغورس 2015-06-03T07:37:21+01:00 2015-06-03T07:37:21+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/6 مهدی جیبا      قضیه فیثاغورس، یکی از قضایای هندسی است که بیان می کند در یک مثلث قائم الزاویه، مجموع مربعات دوضلع قائمه با مربع وتر برابر است. قضیه ی فیثاغورس بسیار پرکاربرد است و در حل بسیاری از مسائل هندسی استفاده می شود؛ در نجوم و ستاره شناسی بسیار کاربرد دارد. قضیه فیثاغورس به احترام دانشمند ریاضیدان و هندسه دان فیثاغورس نام گذاری شده است؛ با این که گفته می شود سال ها پیش از او نیز این قضیه، کش

     قضیه فیثاغورس، یکی از قضایای هندسی است که بیان می کند در یک مثلث قائم الزاویه، مجموع مربعات دوضلع قائمه با مربع وتر برابر است. قضیه ی فیثاغورس بسیار پرکاربرد است و در حل بسیاری از مسائل هندسی استفاده می شود؛ در نجوم و ستاره شناسی بسیار کاربرد دارد. قضیه فیثاغورس به احترام دانشمند ریاضیدان و هندسه دان فیثاغورس نام گذاری شده است؛ با این که گفته می شود سال ها پیش از او نیز این قضیه، کشف و استفاده می شده.

]]>
دانلود کتاب ریاضی سوم دبستان نظام جدید 2015-05-29T09:53:37+01:00 2015-05-29T09:53:37+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/5 مهدی جیبا      کتاب ریاضی سوم دبستان در قالب فایل "PDF" شامل تمام صفحات (به جزء جلد کتاب) آماده دانلود می باشد. برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید.      کتاب ریاضی سوم دبستان در قالب فایل "PDF" شامل تمام صفحات (به جزء جلد کتاب) آماده دانلود می باشد. برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید.


]]>
دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان نظام جدید 2015-05-29T09:29:12+01:00 2015-05-29T09:29:12+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/4 مهدی جیبا      برای دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان (نظام جدید) به ادامه ی مطلب بروید.      برای دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان (نظام جدید) به ادامه ی مطلب بروید.

]]>
دانلود کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید 2015-05-29T06:09:55+01:00 2015-05-29T06:09:55+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/3 مهدی جیبا      کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید شامل تمام صفحات (به جز جلد کتاب) از JM ؛ برای دانلود به ادامه مطلب بروید.      کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید شامل تمام صفحات (به جز جلد کتاب) از JM ؛ برای دانلود به ادامه مطلب بروید.


]]>
عدد پی ( چگونه به دست می آید؟ ، از کجا آمده؟ و ..) 2015-05-18T11:55:31+01:00 2015-05-18T11:55:31+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/2 مهدی جیبا      عدد پی، در ریاضیات از اعداد خاص و ثابت می‌باشد که کاربرد بسیار فراوانی دارد و تقریباً برابر با 3.1415 می‌باشد؛ در ادامه به این که این عدد از کجا و چگونه و با چه تاریخچه‌ای آمده می‌پردازیم. «عدد پی» به صورت نامحسوس در هزاران سال پیش نیز استفاده می‌شده ولی با دقت امروزی نبوده است. نماد عدد پی که در عکس زیر نیز نمایان است برگرفته از حرف اول کلمۀ یونانی (به معنای محیط) است. نظریه‌های زیاد      عدد پی، در ریاضیات از اعداد خاص و ثابت می‌باشد که کاربرد بسیار فراوانی دارد و تقریباً برابر با 3.1415 می‌باشد؛ در ادامه به این که این عدد از کجا و چگونه و با چه تاریخچه‌ای آمده می‌پردازیم. «عدد پی» به صورت نامحسوس در هزاران سال پیش نیز استفاده می‌شده ولی با دقت امروزی نبوده است. نماد عدد پی که در عکس زیر نیز نمایان است برگرفته از حرف اول کلمۀ یونانی (به معنای محیط) است. نظریه‌های زیادی از دانشمندان از جمله پاپیروس، ارشمیدس، اویلر و ... برای مقدار عدد پی ارائه شد و امروزه عدد پی را با فرمولی متعلق به لمبرت با استفاده از ابر رایانه‌ها تا میلیاردها رقم اعشار به دست آورده‌اند.

]]>
صفحه نخست 2015-05-15T02:47:59+01:00 2015-05-15T02:47:59+01:00 tag:http://just-mathematic.ir/post/1 مهدی جیبا   بــه نـــام آفریــدگــار نــخــست   کزین برتر اندیشه کس نجست     درود بر شما؛ به JM، دانشنامۀ ریاضیات خوش آمدید. JM مخفف عبارت "Just Mathematic" به معنای فقط ریاضی می‌باشد. ریاضی کلمه‌‎ای است عربی که وارد زبان فارسی شده است. منظور از ریاضی ورزش سخت است، ورزشی برای هوش. ریاضی به پارسی سَره "رایش" یا "انگارش" می‌شود. ما در این سایت می‌خواهیم قطره‌ای از دریای رایشگری (ریاضیات) برای شما بگذاریم. رایان و رایش و رایشگری و رایانامه و رایانه هم  
بــه نـــام آفریــدگــار نــخــست   کزین برتر اندیشه کس نجست
     درود بر شما؛ به JM، دانشنامۀ ریاضیات خوش آمدید. JM مخفف عبارت "Just Mathematic" به معنای فقط ریاضی می‌باشد. ریاضی کلمه‌‎ای است عربی که وارد زبان فارسی شده است. منظور از ریاضی ورزش سخت است، ورزشی برای هوش. ریاضی به پارسی سَره "رایش" یا "انگارش" می‌شود. ما در این سایت می‌خواهیم قطره‌ای از دریای رایشگری (ریاضیات) برای شما بگذاریم. رایان و رایش و رایشگری و رایانامه و رایانه همگی از یک ریشه‌اند و از "حساب" ریشه می‌گیرند.
     شاید شما تا کنون ریاضیات را به عنوان علمی دقیق و خشک در نظر گرفته باشید؛ اما این آن چیزی نیست که نمایانگر ریاضیات باشد. ریاضیات اساس آفرینش هستی است. جهان با زبان ریاضی آفریده شده است. همان‌طور که می‌دانید زبان رایانه از ریاضیات است و نکتۀ جالب توجه این است که تمام علوم را می‌توان به رایانه فهماند اما با زبان ریاضیات. تمام علوم به صورت پنهان از قاعده‌مندی خاصی پیروی می‌کنند و این یعنی آن که می‌توان آن‌ها را با زبان ریاضی نوشت. زبان ریاضیات لزوماً جبر نیست، منطق و شرط و قاعده‌مندی و ... در ریاضیات تعریف می‌شود. ریاضیات لزوماً دقیق بودن نیست، درست بودن است و حتی تقریب را تعریف می‌کند، تقریبی که نمایان‌گر درستی از موضوع باشد. موریس کلاین ریاضی‌دان بزرگ می‌گوید : موسیقی می‌تواند روح را برانگیزد یا آرام سازد، نقاشی می‌تواند چشم نواز باشد، شعر می‌تواند عواطف را تحریک کند، فلسفه می‌تواند ذهن را قانع سازد و مهندسی می‌تواند زندگی مادی انسان را بهبود ببخشد. اما ریاضیات همۀ این‌ها را با هم عرضه می‌کند.

     اگر تمام علوم را کنار هم بچینیم، نمی‌توانیم ریاضی را درکنار آن‌ها قرار دهیم و نمی‌توانیم ریاضی را با آن‌ها مقایسه کنیم؛ ریاضی جایگاهی بالاتر از تمام علوم دارد.
مطالب و اطلاعات سایت در فهرست زیر دسته‌‎بندی شده است، با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.

فهرست

کتب درسی


- نظام جدید     
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان

- نظام قدیموسایل


پرگار
تعاریف


اتحاد
اجتماع
دایره
عدد پی
ق فیثاغورس
مجموعهمعرفی‌نامه


اقلیدس
پرسشکده


پ1-مشتق «»
مقالات دیگر

بخش‌های دیگر سایت
گالری
سیاست‌ها و حقوق تکثیر "JM فقط ریاضی"
]]>